torsdag 8. januar 2015


«Kan en Wiki bedre samarbeidet mellom lærere og skolebibliotekar i arbeidet med å hjelpe elevene gjennom fordypningsemnet i Norsk, og utnytte egne samlinger og digitale kilder bedre?»

 
1)    Egen situasjon og rammer, med utgangspunkt i arbeidet vi alt har gjort i diskusjonsforumet på itslearning.

Eiker vgs. er en relativt liten skole, med ca. 430 elever og 70 ansatte. Vi tilbyr studieretningene Studiespesialiserende og Design og håndverk på yrkesfag. Det er 4-5 klasser med 120 – 150 elever som skal skrive fordypningsoppgave i norsk Vg3 studiespesialiserende hvert år.

Kongsberg vgs. er en stor skole på nesten 1400 elever, men det studiestedet jeg jobber på er på Eikers størrelse. Det er nesten 300 elever som skal gjennom fordypningsemnet. I tillegg til 4-5 Studiespesialiseringsklasser her på huset så skal Musikk og Idrett, og vi har 3 påbyggsklasser i nabobyggene.

Ved Eiker vgs. har vi en ganske stor mediesamling, der mye blir sjelden eller aldri utlånt. Dette på grunn av at elevene finner informasjon på internett. Årsaken kan nok også være at de synes det er vanskelig å orientere seg i biblioteket. Mye av den ubrukte samlingen kunne nok blant annet vært benyttet til fordypningsoppgaven, både når det gjelder skjønnlitteratur, faglitteratur og film.

 

2)    Problemformulering/oppgaveskildring: gripe fatt i et område der wikiteknologien kan bidra i arbeidet.

På Eiker og Kongsberg vgs ønsker vi å lage en felles Wiki eller hver vår nesten lik, «Fordypningsemner i Norsk Vg3», som gir en oversikt over aktuelle emner til fordypningsoppgave i Norsk Vg3. Wikien skal også gi hjelp og tips til elevene hvordan en fordypningsoppgave skal settes opp, hjelp til å velge problemstilling, informasjon om metodebruk og kildebruk, samt tips til litteratur, både i egen mediesamling og digitalt. Dette skal være en Wiki som samler ressurser om dette temaet. Vi ønsker videre at Wikien skal kunne bedre samarbeidet mellom lærer, elever og skolebibliotek.

Vi har valgt denne oppgaven fordi vi trenger å samle disse ressursene våre skoler.

Wikien er ment å brukes både av lærere, elever og bibliotekar.

Forslag til tittel på oppgaven:

«Kan en Wiki bedre samarbeidet mellom lærere og skolebibliotekar i arbeidet med å hjelpe elevene gjennom fordypningsemnet i Norsk, og utnytte egne samlinger og digitale kilder bedre?»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar