torsdag 8. januar 2015


«Kan en Wiki bedre samarbeidet mellom lærere og skolebibliotekar i arbeidet med å hjelpe elevene gjennom fordypningsemnet i Norsk, og utnytte egne samlinger og digitale kilder bedre?»

 
1)    Egen situasjon og rammer, med utgangspunkt i arbeidet vi alt har gjort i diskusjonsforumet på itslearning.

Eiker vgs. er en relativt liten skole, med ca. 430 elever og 70 ansatte. Vi tilbyr studieretningene Studiespesialiserende og Design og håndverk på yrkesfag. Det er 4-5 klasser med 120 – 150 elever som skal skrive fordypningsoppgave i norsk Vg3 studiespesialiserende hvert år.

Kongsberg vgs. er en stor skole på nesten 1400 elever, men det studiestedet jeg jobber på er på Eikers størrelse. Det er nesten 300 elever som skal gjennom fordypningsemnet. I tillegg til 4-5 Studiespesialiseringsklasser her på huset så skal Musikk og Idrett, og vi har 3 påbyggsklasser i nabobyggene.

Ved Eiker vgs. har vi en ganske stor mediesamling, der mye blir sjelden eller aldri utlånt. Dette på grunn av at elevene finner informasjon på internett. Årsaken kan nok også være at de synes det er vanskelig å orientere seg i biblioteket. Mye av den ubrukte samlingen kunne nok blant annet vært benyttet til fordypningsoppgaven, både når det gjelder skjønnlitteratur, faglitteratur og film.

 

2)    Problemformulering/oppgaveskildring: gripe fatt i et område der wikiteknologien kan bidra i arbeidet.

På Eiker og Kongsberg vgs ønsker vi å lage en felles Wiki eller hver vår nesten lik, «Fordypningsemner i Norsk Vg3», som gir en oversikt over aktuelle emner til fordypningsoppgave i Norsk Vg3. Wikien skal også gi hjelp og tips til elevene hvordan en fordypningsoppgave skal settes opp, hjelp til å velge problemstilling, informasjon om metodebruk og kildebruk, samt tips til litteratur, både i egen mediesamling og digitalt. Dette skal være en Wiki som samler ressurser om dette temaet. Vi ønsker videre at Wikien skal kunne bedre samarbeidet mellom lærer, elever og skolebibliotek.

Vi har valgt denne oppgaven fordi vi trenger å samle disse ressursene våre skoler.

Wikien er ment å brukes både av lærere, elever og bibliotekar.

Forslag til tittel på oppgaven:

«Kan en Wiki bedre samarbeidet mellom lærere og skolebibliotekar i arbeidet med å hjelpe elevene gjennom fordypningsemnet i Norsk, og utnytte egne samlinger og digitale kilder bedre?»

mandag 15. desember 2014

I dag har vi skolebibliotekarene i Buskerud hatt samling, der vi har diskutert tema for prosjektoppgaven, som vi fikk tildelt i forrige uke. Jeg skal samarbeide med Wenche på Kongsberg vgs, og temaet for vår oppgave er Fordypningsemner i Norsk Vg3. Planen er å lage en felles Wiki for våre to skoler, der vi tar for oss ulike emner, samt samler ressurser for å kunne gi hjelp og tips til elevene hvordan en fordypningsoppgave skal settes opp, hjelp til å velge problemstilling, informasjon om metodebruk og kildebruk, samt tips til litteratur, både i egen mediesamling og digitalt. Dette skal være en Wiki som samler ressurser om dette temaet. Vi ønsker vider at Wikien skal kunne bedre samarbeidet mellom lærer, elever og skolebibliotek.

Vi håper videre å kunne involvere norsklærere i dette arbeidet.

Vi har foreløpig diskutert og fått ned på papiret en skisse over egen situasjon og rammer, samt problemformulering/oppgaveskildring, og planen er å få levert dette før jul, slik at vi kan få tilbakemelding fra veileder innen fristen for å levere dette utkastet, som er i uke 3.

Wiki er også opprettet: http://fordypningsemner.wikispaces.com/
Foreløpig inneholder den kun en overskrift.
Dette blir spennende å arbeide med framover!

 

torsdag 4. desember 2014

Uke 49-51 Wiki.

Nå har jeg lest igjennom ukens leksjoner på it's Learning, og sett videosnuttene som er lagt ut.
Jeg har også opprettet en Wiki for Skolebiblioteket for Eiker videregående skole. Planen er at denne skal inneholde all informasjon som trengs for at elever (og ansatte) skal kunne finne fram i biblioteket og forstå hvordan det er oppbygd. Jeg har begynt med å lage en side om klassifikasjonssystemets oppbygning, og en om hylleplasseringen.
Dette skal det bli moro å jobbe videre med!

torsdag 27. november 2014

Oppstart

For et par uker siden startet vi opp dette studiet med samling i Oslo. Hele 9 skolebibliotekarer er representert fra Buskerud fylke!
Undervisningen foregår på læringsarenaen It's Learning, med utleggelse av filmsnutter m.m. hver tirsdag kl 10.
Jeg har så smått kommet i gang med å lese pensum, og gjort en reflekteringsoppgave. Vi har også avtalt en dato der vi skal samles, og representere prosjektoppgave vi skal arbeide med.