mandag 15. desember 2014

I dag har vi skolebibliotekarene i Buskerud hatt samling, der vi har diskutert tema for prosjektoppgaven, som vi fikk tildelt i forrige uke. Jeg skal samarbeide med Wenche på Kongsberg vgs, og temaet for vår oppgave er Fordypningsemner i Norsk Vg3. Planen er å lage en felles Wiki for våre to skoler, der vi tar for oss ulike emner, samt samler ressurser for å kunne gi hjelp og tips til elevene hvordan en fordypningsoppgave skal settes opp, hjelp til å velge problemstilling, informasjon om metodebruk og kildebruk, samt tips til litteratur, både i egen mediesamling og digitalt. Dette skal være en Wiki som samler ressurser om dette temaet. Vi ønsker vider at Wikien skal kunne bedre samarbeidet mellom lærer, elever og skolebibliotek.

Vi håper videre å kunne involvere norsklærere i dette arbeidet.

Vi har foreløpig diskutert og fått ned på papiret en skisse over egen situasjon og rammer, samt problemformulering/oppgaveskildring, og planen er å få levert dette før jul, slik at vi kan få tilbakemelding fra veileder innen fristen for å levere dette utkastet, som er i uke 3.

Wiki er også opprettet: http://fordypningsemner.wikispaces.com/
Foreløpig inneholder den kun en overskrift.
Dette blir spennende å arbeide med framover!

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar